"პოსტდოკი" საზღვარგარეთის უნივერსიტეტებში

პოსტდოკ პოზიცია ჰარმონიულ ანალიზსა და კერძოწარმოებულებიან დიფერენციალურ განტოლებებში

პოსტდოქტორანტის პოზიცია გამოცხადდა პროექტში, რომელსაც ხელმძღვანელობს ალეხანდრო კასტილა, მათემატიკის დეპარტამენტი, ნაზარბაევის უნივერსიტეტი.

პოზიცია გამოცხადებულია ერთი წლით, 2 წლამდე გაგრძელების შესაძლებლობით. დაწყების თარიღია 2020 წლის იანვარი. ხელფასი შეადგენს 2000USD თვეში.

საბუთები და შეკითხვები უნდა გაიგზავნოს მისამართზე alejandro.castilla@nu.edu.kz 2019 წლის 31 ოქტომბრამდე.

დეტალებისათვის იხილეთ გამოცხადების ინგლისური ვერსია.