პრეზიდენტი

David Natroshvili

პროფ. დავით ნატროშვილი

მათემატიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ტელ.: (+995) 599 195 171

ელ.ფოსტა: natrosh@hotmail.com


ვიცე-პრეზიდენტი

Temur Jangveladze

პროფ. თემურ ჯანგველაძე

მათემატიკის დეპარტამენტი,
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ტელ.: (+995) 593 316 280

ელ.ფოსტა: tjangv@yahoo.com


ვიცე-პრეზიდენტი

Tinatin Davitashvili

ასისტ.პროფ. თინათინ დავითაშვილი

რიცხვითი ანალიზისა და გამოთვლითი ტექნოლოგიების დეპარტამენტი,
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი,
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტელ.: (+995) 599 227 598

ელ.ფოსტა: tinatin.davitashvili@tsu.ge


სწავლული მდივანი

Mariam Beriashvili

ასოც.პროფ. მარიამ ბერიაშვილი

მათემატიკის დეპარტამენტი,
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ტელ.: (+995) 598 557 772

ელ.ფოსტა: mariam_beriashvili@yahoo.com


საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის ეროვნული კომიტეტის თავჯდომარე

Roland Duduchava

პროფ. როლანდ დუდუჩავა

მათემატიკური ფიზიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,
ანდრია რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი,
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტელ.: (+995) 555 333 855

ელ.ფოსტა: RolDud@gmail.com


მათემატიკური განათლებისა და მათემატიკის ისტორიის კომისიის თავჯდომარე

Guram Gogishvili

პროფ. გურამ გოგიშვილი

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი.

ტელ.: (+995) 593 906 322

ელ.ფოსტა: guramgog@gmail.com


მათემატიკის განვითარებისა და მეცნიერული კონტაქტების კომისიის თავჯდომარე

Vaja Tarieladze

პროფ. ვაჟა ტარიელაძე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ტელ.: (+995) 599 074 347

ელ.ფოსტა: vajatarieladze@yahoo.com


საგამომცემლო კომისიის თავჯდომარე

Hamlet Meladze

პროფ. ჰამლეტ მელაძე

ინფორმატიკის დეპარტამენტის ხელმძრვანელი,
ბიზნესის, კომპიუტინგის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი.

ტელ.: (+995) 599 574 456

ელ.ფოსტა: h_meladze@hotmail.com


უფლებათა დაცვის კომისიის თავჯდომარე

Vakhtang Kvaratskhelia

პროფ. ვახტანგ კვარაცხელია

მათემატიკის დეპარტამენტი,
მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტელ.: (+995) 555 129 750

ელ.ფოსტა: v_kvaratskhelia@yahoo.com


საფინანსო კომისიის თავჯდომარე

Shota Zazashvili

პროფ. შოთა ზაზაშვილი

მათემატიკის დეპარტამენტი,
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ტელ.: (+995) 599 504 166

ელ.ფოსტა: zaza-ude@hotmail.com


ინფორმაციისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის კომისიის თავჯდომარე

Nugzar Kereselidze

ასისტ.პროფ. ნუგზარ კერესელიძე

ინფორმატიკის დეპარტამენტი,
მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტელ.: (+995) 599 504 166

ელ.ფოსტა: kereselidzenugzari@gmail.com


მათემატიკური შეჯიბრებებისა და ნიჭიერ ბავშვებთან მუშაობის კომისიის თავჯდომარე

Teimuraz Vepkhvadze

პროფ. თეიმურაზ ვეფხვაძე

მათემატიკის დეპარტამენტი,
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი,
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტელ.: (+995) 577 727 669

ელ.ფოსტა: teimuraz.vepkhvadze@tsu.ge