ხელმძღვანელობა

2013 წლის 2 ნოემბერს ჩატარებული არჩევნების შედეგად, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის ხელმძღვანელებად არჩეულ იქნენ:

პრეზიდენტი
              როლანდ დუდუჩავა

ვიცე-პრეზიდენტები
               ოთარ ჭკადუა
              
თინათინ დავითაშვილი
ეროვნული კომიტეტის თავმჯდომარე
               
დავით ნატროშვილი

უფრო ვრცლად იხილეთ აქ

სათათბირო

 

საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის სათათბიროს წევრებად არჩეულ იქნა 23 წევრი.  სრულად იხილეთ აქ 

სმკ-ის წევრები

 

გთხოვთ, ვისაც გაქვთ საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის წევრობის დავალიანება, გადაიხადოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, 3 და მეტი წლის გადაუხდელობისას შეგიწყდებათ მათემატიკოსთა კავშირის წევრის სტატუსი.

საქართველოსოს მათემატიკოსთა წევრების სია, მათი ელექტრონული ფოსტის მისამართი და დავალიანებები იხილეთ აქ

 

სმკ-ის წევრობა

საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის წევრის სტატუსის მისაღებად საჭიროა დაწეროთ განცხადება და გადაიხადოთ 1 წლის საწევრო შესატანი. წლიური გადასახადი შეადგენს:

ბაკალავრის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სტუდენტი - 3 ლარი
პროფესიონალი მათემატიკოსი - 10 ლარი

 

შემოწირულობა

 ქველმოქმედებაში მონაწილეობა ნებაყოფილებითია და შემოსაწირი თანხის რაოდენობა დამოკიდებულია თქვენს კეთილ ნებაზე.

საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი მადლობას უხდის ყველას, ვინც მიიღო მონაწილეობა კეთილ საქმეში. ინფორმაცია შემოწირულობაზე იხილეთ ქვემოთ.

2009 წლის შემოწირულობა

2010 წლის შემოწირულობა

2011 წლის შემოწირულობა